-  Słownik ortograficzny PWN: so.pwn.pl lub inne słowniki PWN na jednej stronie:

http://slowniki.pwn.pl/

- Poradnia językowa: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/

- Szukanie terminologii: www.proz.com

- Brytyjska strona rządowa: http://www.direct.gov.uk/en/index.htm

- Prawo kanadyjskie: http://www.law-lib.utoronto.ca/canleg.htm