Tłumaczenia uwierzytelnione

Zwykle uwierzytelnienia wymagają tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów. Najczęściej są to odpisy aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu, umowy, sprawozdania finansowe, akty notarialne, itp. Wydrukowany tekst tłumaczenia jest opatrywany pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Na końcu jest umieszczone oświadczenie tłumacza o wykonanym tłumaczeniu oraz o tym, czy zostało ono wykonane na podstawie oryginału bądź kopii dokumentu. Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego ma 1125 znaków (ze spacjami). Tłumaczenie jest wykonywane w jednym egzemplarzu. Dodatkowe egzemplarze są wydawane na życzenie klienta, a ich cena to 20% stawki bazowej. Tłumaczenia uwierzytelnione nie są udostępniane w wersji elektronicznej. 

Ceny tłumaczenia wybranych dokumentów

Na język angielski

 

liczba stron

cena* (PLN)

1.      Odpis skrócony aktu urodzenia

1

40

2.      Odpis pełen aktu urodzenia

2

80

3.      Odpis skrócony aktu małżeństwa (stara wersja)

2

80

4.      Odpis skrócony aktu małżeństwa (nowa wersja)

 

100

5.      Odpis pełen aktu małżeństwa

3

120

6.      Odpis aktu zgonu

1

40

7.      Dyplom ukończenia studiów wyższych

1

40

8.      Świadectwo dojrzałości (nowe)

1

40

9.      Świadectwo dojrzałości (stare)

3

120

10.   Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

2

80

11.   Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w zależności od liczby stron)

2-3

80-120

12.   Zaświadczenie o niekaralności

2

80

13.   Zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA

2

80

 

Na język polski

 

liczba stron

cena* (PLN)

1.      Odpis aktu urodzenia (Wlk. Brytania)

2

80

2.      Odpis skrócony małżeństwa

2

80

3.      Odpis aktu zgonu

2

80

4.      Dowód rejestracyjny (Wlk. Brytania)

2-3

80-120

     
     
     

* Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

   

 

Tłumaczenia uwierzytelnione innych, niestandardowych dokumentów są wyceniane indywidualnie.

 

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe (niewymagające uwierzytelnienia) są rozliczane według liczby stron składających się z 1800 znaków (ze spacjami).  Cennik jest dostępny na życzenie.

 

Adiustacja/korekta tekstu

Koszt pracy na tekstem wymagającym adiustacji (np. wprowadzenie zmian w gotowym tłumaczeniu) wynosi 90 PLN/h (+23% VAT).

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są rozliczane według liczby godzin. Opłata za pierwsze dwie godziny wynosi 240 PLN (+23% VAT). Każda kolejna godzina kosztuje 120 PLN (+23% VAT).